PRESENTACIÓ

Aquesta és una Jornada impulsada per l'ICE i pel grup d’interès sobre l’ús de Moodle-Atenea GIUM-A (projecte RIMA).

El grup GIUM-A s’origina a partir de l'interès comú en Moodle-Atenea com a eina docent entre un grup de professorat de la UPC durant el curs 2008-09. La finalitat del grup és posar en contacte el PDI interessat en intercanviar experiències docents en aquesta plataforma virtual.DESTINATARIS

Adreçat als membres del grup GIUM-A i dels grups de RIMA, i obert a tot el professorat de la UPC.OBJECTIUS

Un dels objectius del grup GIUM-A és difondre bones pautes d'ús de Moodle-Atenea entre el PDI. Per aquesta raó, a la jornada es descriuran diversos mòduls de Moodle, així com algunes eines externes complementàries, que poden ajudar-nos a millorar la nostra tasca docent. Un altre objectiu de la jornada és presentar alguns dels canvis de la nova versió Moodle, i discutir com poden afectar-nos, tant des del punt de vista tècnic, de funcionament, com docent, d’utilització i aplicació.PLA DE TREBALL
8:45 - 9:00 hores

Lliurament de documentació.

9:00- 9:15 hores

Presentació del grup Gium-A (a càrrec de Mònica Blanco, Departament de Matemàtica Aplicada III, UPC)

9:15-10:15 hores

Xerrada a càrrec de Jordi Adell, Departament d’Educació, UJI. “Entorns personals d’aprenentatge en l’ensenyament universitari”

10:15- 10:30 hores

Pausa Cafè

10:30-11:30 hores

Ponències sobre Atenea, Moodle 2.0 i Web 2.0 (modera Mònica Blanco):

Moodle 2.0: canvis i millores (a càrrec de Cèsar Ornat, Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia, UPC, i Roc Meseguer, Departament d’Arquitectura de Computadors, UPC)
Nous entorns al voltant d’Atenea (a càrrec d’Isabel Gallego, Coordinadora de Recursos Tecnològics per a l’aprenentatge, ICE-UPC)
WEB 2.0, de què parlem? (a càrrec de Zein Kallas, Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia, UPC)
11.30-12:15 hores

Exemples de Mòduls de Moodle i eines externes (a càrrec de Sònia Duarte i Marga López, Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia, UPC)

12:15-13:30 hores

Taula rodona Moodle com a eina per a la docència.

Moderador: Jaume Fabregat (Departament de Matemàtica Aplicada III, UPC).

Participants:

Jordi Adell (Departament d’Educació, UJI)
Mònica Arenas (Unitat de Docència, UB)
Tatiana Boira (Suport Moodle i formació del professorat, URV)
Cèsar Ornat (Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia, UPC)
Ariadna Padrós (Consultora Blended Learning, Direcció d'Innovació Pedagògica i Qualitat Acadèmica ESADE, URL)
Miguel Valero (Departament d’Arquitectura de Computadors, UPC)
13:45 hores

Tancament de la JornadaMETODOLOGIA

La jornada consisteix en una sèrie de ponències curtes. Igualment hi haurà espai per al debat i la discussió dels aspectes tractats.CERTIFICACIÓ

L’ICE expedirà un certificat d’assistència a les persones participants.