PRESENTACIÓ

Ajuts per al finançament de projectes per a la creació o la millora dels cursos en línia oberts i massius oferts per les universitats catalanes i els centres de recerca de Catalunya per al curs 2014-2015 (MOOC)DESTINATARIS

Professorat UPC interessat en presentar una sol.licitud a aquesta convocatòria.OBJECTIUS

L'objecte de la convocatòria és concedir ajuts per finançar projectes que tinguin com a finalitat oferir cursos en línia desenvolupats per les universitats catalanes i els centres de recerca de Catalunya de manera oberta i massiva i especialment els que van adreçats a un públic massiu de dins i fora de Catalunya. Aquesta sessió pretén facilitar informació sobre: les característiques de les propostes, import dels ajuts, les sol•licituds i el suport que pot prestar l’ICE al professorat que s’hi vulgui presentar.