PRESENTACIÓ

La transició de la secundària a la universitat és un procés complex en el que intervenen diversos factors. Per l’estudiantat, representa molts canvis que impliquen una adaptació a un nou context organitzatiu i docent totalment nou. Amb aquest seminari es proposa un apropament a aquesta realitat de l’estudiantat que formarà o forma part de la nostra comunitat.DESTINATARIS

• Professorat UPCREQUISITS


OBJECTIUS

• Analitzar les característiques acadèmiques i personals de l'alumnat de nou ingrés a la universitat.

• Analitzar l'estructura del batxillerat actual.

• Comprendre la metodologia didàctica de la secundària.

• Analitzar els factors que determinen l'elecció d'una carrera universitària.

• Determinar les dificultats d'adaptació de l'alumnat a la universitat.

• Valorar accions possibles per afavorir l'adaptació de l'alumnat al sistema universitari.PLA DE TREBALL

• Presentació del programa del seminari i dels participants

• Debat i metaplan: Què ens preocupa dels nous estudiants universitaris?

• Debat: On radica el problema?

• Exposició: el Batxillerat i les proves d’accés a la Universitat

• Exposició: Característiques de l’alumnat de secundària i Batxillerat

• Debat: Què fa la UPC per acompanyar al nou alumnat?

• Propostes i conclusionsTEMARI

• El Batxillerat. Objectius, estructura i metodologia.

• La prova d'accés a la universitat.

• L'alumnat. Característiques i expectatives.

• L'adaptació al sistema universitari.METODOLOGIA

• Aquesta formació es planteja com un seminari on tots els participants hauran de participar activament amb les seves aportacions al llarg de la sessió.BIBLIOGRAFIA

• Factors influents en l'elecció dels estudis científics, tecnològics i matemàtics. Informe Everis. http://www.everis.com/catalonia/WCLibraryRepository/Factors%20influents%20eleccio%20estudis%20CTM.PDFCERTIFICACIÓ

L'ICE expedirà un certificat d'assistència a les persones participants, sempre i quan s'hagin inscrit prèviament pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i hagin estat acceptades. El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.