PRESENTACIÓ

Atenent a la missió del centre EPSEVG de fomentar la formació d’enginyers/eres en el segle XXI, les Jornades d’Innovació, Qualitat i Emprenedoria, o més col·loquialment els Innova Days, presenten el repte de desplegar valors com la innovació docent, la gestió de la qualitat i la emprenedoria de forma quotidiana en la vida universitària.DESTINATARIS

Per tal de vertebrar aquesta integració les jornades proposen activitats en forma de ponències, debats i tallers, amb la participació de la comunitat universitària (PDI, PAS, estudiantat), amb la col·laboració d’organismes com ICE de la UPC i amb la participació d’experts en l’àmbit social i industrial.

Algunes de les activitats estan orientades cap a Professorat d’Educació Secundària de cara a potenciar vincles amb l’ensenyament preuniversitari. Aquestes activitats estan concentrades en la tarda del 30 de juny i el matí de l’1 de juliol.

Us animem a participar-hi !!OBJECTIUS

Aquestes jornades neixen amb la voluntat d’integrar innovació docent, gestió de la qualitat i emprenedoria universitària. Des de la pròpia Universitat, doncs, es poden desplegar i potenciar aquestes àrees mencionades per tal d’establir un vincle que perduri al llarg de la vida professional dels futurs egressats.

Un conjunt de paraules clau que donen forma al context d’aquestes jornades són:

Bones pràctiques docents
Competències professionals
Competències del professorat
Emprenedoria universitària
Gestió de la Qualitat
Metodologies actives d’aprenentatge
Pla d’Empresa
Pla Estratègic
Relacions Universitat-Empresa
Recerca i transferència de tecnologia


PLA DE TREBALL
Dijous 30 de juny, 16:00-19:00 h

Taller per a professorat d’Educació Secundària: Robòtica Educativa:

Taller pràctic orientat a professors que volen impulsar l’aprenentatge de la robòtica en la vessant de matèria multidisciplinar. En detall, activitats pràctiques en sensòrica, electrònica de control, programació d’activitats amb robots educacionals LEGO.

Impartit per, Luis Miguel Muñoz Dept. Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial.

Divendres 1 de juliol,
10:00-10:40 h Responsabilitat Social Universitària.

José Miguel Quiñones Cap UTG i Administrador de l’EPSEVG

10:40-11:20 h Diseño Centrado en el Usuario (DCU), Caso de estudio: salas de tareas no asistenciales (TNA) en hospitales.

José María Ibáñez Dept. Expressió Gràfica de l’EPSEVG

11:20-12:00 h MOOC de Física "De King Kong a Einstein": nous temps, noves eines.

Manuel Moreno Dept. Física.

12:00-12:20 h

Pausa-Cafè

12:20-13:00 h

De la Tradició a la Innovació.

Impartir per Joan Gomez Dept. Matemàtiques.

13:00-13:40 h

Geometria, Disseny, Creativitat i Molt Sentit Comú.

Claudi Alsina Dept. Tecnologia de l’Arquitectura

13:40-13:50 h

Acte de cloenda

Claudi Alsina Dept. Tecnologia de l’Arquitectura Frederic Vilà, Director EPSEVGTEMARI

En aquesta tercera edició es continua amb el mateix model de presentar activitats per als tres col·lectius (PDI, PAS i estudiantat) i es presenta per primer cop activitats orientades a professorat de l’Educació Secundària: un taller la tarda del 30 de juny i el matí de l’1 de juliol.

El PDI pot aprofundir al llarg d’aquestes jornades en les relacions Universitat Empresa comptant amb José Miguel Quiñones aportant pautes per a la responsabilitat social corporativa en la Universitat. Aquestes intervencions ens apropen a models d’Universitat ja explorats en anteriors edicions que aporten valor a la Societat.

Les parts citades es complementen amb un taller orientat a professorat d’Educació Secundària amb tendències sobre robòtica educativa. [El taller compta amb només 12 places. Si tot i no tenir plaça en el taller esteu interessants en la resta de la jornada, inscriviu-vos en l’activitat Innova Days 2016 – III Jornades d'Innovació, Qualitat i Emprenedoria (Ponències)]

En aquesta edició la física i les matemàtiques hi estan molt presents. Així , per exemple, de com emprar l’eina de cursos MOOC per a l’aprenentatge de la Física, activitat orientada a Física de l’Educació Secundària però amb lligams amb Primària i amb la Universitat ja que la Física s’ensenya en tots aquest nivells educatius i de forma gradual. En la part de matemàtiques, de com innovar en l’aprenentatge de les Matemàtiques des de nivells d’Educació Secundària a Educació Superior. I en la part concreta de geometria, s’exposa com relacionar matemàtiques per al disseny, per a estudiants i per tot aquella persona interessada en una visió multidisciplinar.

El disseny també està present en forma d’exposició de treball de tesi doctoral en l’àmbit del disseny centrar en l’usuari en l’entorn hospitalari.CERTIFICACIÓ

La certificació a les persones participants estarà supeditada a la prèvia inscripció i acceptació pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i a l'assistència a un mínim del 80% de les hores totals de l'activitat.

Els certificats s'obtindran a través del sistema informàtic de la Generalitat de Catalunya (http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/la-meva-formacio/els-meus-certificats).