PRESENTACIÓ

El Departament de Matemàtiques de la UPC vol organitzar anualment una jornada docent en l’àmbit de les matemàtiques. Aquest any la jornada està centrada en les eines tecnològiques en la docència.DESTINATARIS

Professorat de la UPC i d’altres universitats, especialment aquells que imparteixen docència de matemàtiques.OBJECTIUS

Un dels objectius de la jornada és posar en comú la docència de matemàtiques que es fa a la UPC, les seves diferents vessant i l’aplicació de les noves tecnologies per a la millora de l’aprenentatge, els processos d’avaluació, etc.

La Jornada pretén ser un fòrum per al debat sobre la docència de matemàtiques en titulacions universitàries.TEMARI

La jornada s’estructura de la següent manera:

9:45h Obertura

10:00h a 11:00h Conferència Plenària "Cómo darle la vuelta al aula usando SPOCs y dispositivos móviles". A càrrec de la professora Estrella Pulido de la Escuela Politécnica Superior (Universidad Autónoma de Madrid). Sala d'Actes.

11:00h a 11:30h Pausa-Café Descans de 30 minuts

11:30h a 12:30h Taula Rodona "Docència, TIC, TAC" Moderador el professor Miquel Ralló. Ponents els professors: Francesc Pozo, Jordi Saludes i Toni Susín. Sala d'Actes.

12:45h a 13:30h Sessions paral·leles

Sessió 1. "Compartició de materials i recursos. L'experiència CIRAX" A càrrec de la professora Teresa Sancho. Aula 101.

Sessió 2. "Material obert: el grup GIMEL" A càrrec del professor Francesc Pozo. Aula 102.

Sessió 3. "La nova videoteca del departament". Aula 100. 13:45h

13:45h Cloenda

Més detalls a https://mat.upc.edu/ca/docencia/jornada-de-docencia/programa/horariMETODOLOGIA

Conferència plenària, taula rodona i tallers.CERTIFICACIÓ

L'ICE expedirà un certificat d'assistència a les persones participants, sempre i quan s'hagin inscrit prèviament pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i hagin estat acceptades. El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.