DESTINATARIS

Professorat FOOTOBJECTIUS

Donar pautes d’innovació docentPLA DE TREBALL
10:00 - 12:00

Taller de metodologia i avaluació continuada

12:00 - 12:30

Descans

12:30 - 14:00

Posada en comú de reavaluació i repetició d'assignatures quadrimestrals a la UPCTEMARI
1. Reavaluació

2. Repetició s'assignatures

3. Metodologia docent

4. Avaluació continuadaMETODOLOGIA

Taller participatiuCERTIFICACIÓ

La certificació a les persones participants estarà supeditada a la prèvia inscripció i acceptació pel mitjà establert (electrònicament a través del web), a l'assistència (80%) a sessions presencials i a l'avaluació positiva dels treballs proposats pels formadors, quan`pertoqui. El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.

Aquesta activitat està finançada pel Fons de Formació Contínua 2016 (Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administracions Públicas - AFEDAP) que es gestiona mitjançant l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAP)