DESTINATARIS

Professorat del Departament d'Enginyeria Elèctrica de la UPC, així com d'altres departaments que estiguin interessats en el tema.OBJECTIUS

Donar a conèixer l’experiència d’implantació de les assignatures “Màquines elèctriques” (Grau en Tecnologies Industrials de l’ETSEIB) i “Tecnologia elèctrica” (Màster Universitari en Enginyeria Industrial de l’ETSEIB) i la seva previsió d’evolució cap a la “Industria 4.0”.TEMARI
Exposició i valoració de la implantació de l'assignatura de Màquines Elèctriques
Exposició i valoració de la implantació de l'ssignatura de Tecnologia Elèctrica
Marc de referència sobre la Indústria 4.0


METODOLOGIA

Exposició presencial/conferències per part dels coneixedors de les assignatures i visió d’un expert extern respecte a la Indústria 4.0CERTIFICACIÓ

L'ICE expedirà un certificat d'assistència a les persones participants, sempre i quan s'hagin inscrit prèviament pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i hagin estat acceptades. El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.