PRESENTACIÓ

Aquesta jornada s'ha organitzat donat l'interés de molts centres UPC per conèixer cóm iniciar i gestionar una doble titulació amb universitats estrangeres. D'altra banda ha de servir per compartir experiències aprofitant la llarga tradició que tenen diversos centres UPC en aquests tipus d'acords.DESTINATARIS

Responsables acadèmics tant de l'àmbit internacional com caps d'estudi i gestors corresponents d'ambdós àmbits de la UPC.PLA DE TREBALL
Perquè posar en marxa una doble titulació en el context internacional (10.00-10.30)

Lourdes Reig, Vicerectora de Relacions Internacionals

Xavier Cañavate, Vicerector d'Ordenació Acadèmica

L'experiència dels centres a la UPC. (10.30 12.00)
(Debat)

Jose Antonio Lázaro, sots-director de Relacions Internacionals i Jordi Casademont, sots-director cap d'Estudis de Màsters

Lucas Van Wunnik, Sots director de Relacions Internacionals de l'Escola Superior d'Enginyers Industrials de Barcelona

Pausa-café (12-12:30)
Com iniciar i gestionar una doble titulació. (12.30-13.15)

Helena Martínez, directora del Gabinet de Relacions Internacionals

Meritxell Chaves, directora de l'Àrea Acadèmica

Els títols conjunts Erasmus Mundus(13.15-14.00)

Miquel Estrada, sots-director de màsters de l' Escola Superior de Camins Canals i Ports de BarcelonaCERTIFICACIÓ

L'ICE expedirà un certificat d'assistència a les persones participants, sempre i quan s'hagin inscrit prèviament pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i hagin estat acceptades. El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.