PRESENTACIÓ

La necessitat d’avaluar amb reconducció i amb revaluació optativa fa que els processos d’avaluació de l’estudiantat siguin més complexos. La jornada vol debatre sobre les experiències que es fan actualment a l’ESEIAAT i plantejar els dubtes i els beneficis de la implantació d’aquests sistemesDESTINATARIS

Professorat de l'ESEIAATOBJECTIUS
Conèixer el marc normatiu UPC i les restriccions dins els processos de qualitat de l’ESEIAAT
Conèixer com s’està duent a terme actualment la reconducció i la revaluació de les assignatures
Plantejar un debat sobre la idoneïtat dels sistemes d’avaluació


PLA DE TREBALL

En les setmanes prèvies a la jornada els inscrits podran fer una aportació conceptual en forma de transparència pautada que serà recollida en un llibre d’actes de la jornada. Amb les aportacions es farà un document de taxonomia de les metodologies de reconducció i revaluació. Amb el debat es recolliran les aportacions i s’inclouran en el llibre d’actes.

Cal aportar la següent fitxa (cal descarregar-la) complimentada per treballar en la primera part de la sessió:

Clica aquí per a descarregar la versió en power point
Clica aquí per descarregar la versió en format obert

Un cop cumplimentada, si us plau envia-la abans del 23 d'abril per correu a l'adreça:

sotsdir.qualitat.eseiaat@upc.edu

per a que pugui ser inclosa en el llibre d'actes.METODOLOGIA

La jornada es divideix en dues parts, una primera on es planteja la metodologia de reconducció i revaluació que s’està fent en diferents assignatures de l’ESEIAAT. I una segona part, orientada al debat i la discussió sobre els avantatge i inconvenients i possibilitats de millores de la metodologia dins l’encaix del marc normatiu i dels processos de qualitat de la UPC.CERTIFICACIÓ

L'ICE expedirà un certificat d'assistència a les persones participants, sempre i quan s'hagin inscrit prèviament pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i hagin estat acceptades. El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.