PRESENTACIÓ

L’any passat vam iniciar un cicle de Jornades de docència de la FOOT, destinat a analitzar i reflexionar sobre la docència que s’està impartint a la facultat. Aquest any comptarem amb la presència d’experts en les àrees de l’avaluació continuada i de l’”evidence based practice” que ens explicaran i donaran idees per aplicar aquestes tècniques al estudis d’Òptica i Optometria.

En paral·lel, la Vicedegana de política acadèmica de la FOOT organitza diferents tallers amb els professors de la FOOT, agrupats per àrees d’expertesa, per debatre els següents temes:

Presentació de les evidències recollides sobre el pla d’estudis actual
Copsar l’opinió del professorat aquestes evidències i la possible modificació del pla d’estudis
Reflexionar sobre els requisits a complir per la FOOT per assolir l’acreditació del diploma europeuPLA DE TREBALL
6 de Juny 2017
10h - 12:15h

10h - 10:15h Benvinguda i presentació de la Jornada

Joan Gispets - Degà de la FOOT

10:15 - 12:15h L’avaluació continuada

Maite Fernández

Doctora en Educació i Societat per la Universitat de Barcelona. Membre del grup de recerca consolidat Laboratori de Mitjans Interactius i del grup d'innovació docent consolidat "Grup d'Innovació Docent en Avaluació i Tecnologia. Des de 2010 forma part de diferents estudis sobre competències i avaluació en l'educació superior i des de 2011 ha participat en diversos congressos científics sobre la temàtica, tant nacionals com internacionals.

7 de Juny 2017
10h - 13h

10h – 13h Taller de l’àrea d’expertesa de Tecnologia Òptica

Aurora Torrents - Vicedegana Política Acadèmica FOOT

8 de Juny 2017
10h – 13h

Taller de l’àrea d’expertesa de Ciències morfològiques

Aurora Torrents - Vicedegana Política Acadèmica FOOT

9 de Juny 2017
10h – 13h

Taller de l’àrea d’expertesa d’Optica

Aurora Torrents - Vicedegana Política Acadèmica FOOT

13 de Juny 2017
10h - 13h

Taller de l'àrea de matèries bàsiques

Aurora Torrents - Vicedegana Política Acadèmica FOOT

16 de juny 2017
9:30h - 12:30h

Taller de l'àrea d'expertesa d'Optometria i Contactologia

Aurora Torrents - Vicedegana Política Acadèmica FOOT

Data a concretar dins la primera quinzena de juliol
(provisonalment 14 de juliol)

Evidence Based Practice

Catherine Suttle – Professora City University London.UK

Senior lecturer in optometry at City, University of London Research and teaching experience in evidence-based practice and in children’s visionBIBLIOGRAFIA


CERTIFICACIÓ

La certificació a les persones participants estarà supeditada a la prèvia inscripció i acceptació pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i a l'assistència a un mínim del 80% de les hores totals de l'activitat. El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.

Aquesta activitat està finançada pel Fons de Formació Contínua 2017 (Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas –AFEDAP) que es gestiona mitjançant l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAP).