PRESENTACIÓ

El departament ESSI, que imparteix docència principalment al Grau d'Enginyeria Informàtica de la FIB i a diversos masters, organitza anualment una jornada perquè els membres del departament puguin intercanviar les seves experiències docents i ampliar els punts de vista amb aportacions externes relacionades. Aquest any ens centrem en la qualitat del software i aspectes relacionats.DESTINATARIS

Professors, personal d’investigació i PDI en formació del departamentOBJECTIUS
Intercanviar experiències docents innovadores
Discutir sobre les metodologies de desenvolupament de software
Conèixer diverses aproximacions a la qualitat del software


PLA DE TREBALL
9:30

Obertura de la jornada: Toni Urpí

9:35

Currículum d'estudis de màster en Big Data: El cas de l'Erasmus Mundus BDMA - Òscar Romero

10:15

El nou postgrau en Software Quality Assurance: Perfils T-Shaped per assegurar la qualitat en entorns àgils i DevOps - M. Ribera Sancho i Albert Tort

11:15

Pausa

11:45

Un enfocament àgil a PES: passat, present i futur - Xavier Franch

12:25

Com gestionem la qualitat al CTTI. Els riscos determinen el grau de qualitat dels projectes i solucions - Xavier EscuderoTEMARI
El màster en Big Data BDMA (Erasmus Mundus)
Metodologia Agile a l'assignatura PES del GEI
Postgrau en Software Quaiity Assurance de la UPC School
Gestió de la qualitat al CTTI


METODOLOGIA

Conferències convidades, presentacions i debats.CERTIFICACIÓ

L'ICE expedirà un certificat d'assistència a les persones participants, sempre i quan s'hagin inscrit prèviament pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i hagin estat acceptades. El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.