PRESENTACIÓ

En este curso se darán los conceptos y herramientas que permitan ayudar a las invetigadoras y los investigadores a entender el tema "género y ciencia" y a que sean más sensibles respecto a la dimensión del género en la ciencia.

Se les ayudará a incluir la dimensión de género en un proyecto de investigación y a eliminar el sesgo de género en los proyectos de investigación, y se mostrará porqué es importante crear un equipo de investigación equilibrado por género.

Finalmente, se mostrará cómo la incorporación de la perspectiva de género permite que los resultados de la investigación sean más relevantes para la sociedad.CERTIFICACIÓ

L'ICE expedirà un certificat d'assistència a les persones participants, sempre i quan s'hagin inscrit prèviament pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i hagin estat acceptades. El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.