DESTINATARIS

Professorat de la UPC i d’altres universitats, especialment aquell que imparteix docència de matemàtiques en carreres tecnològiques.OBJECTIUS

L’objectiu d’aquest projecte és la millora de la docència de les matemàtiques, motivant-les a través de diferents problemes tecnològics. Això requereix per part del professorat, no només coneixement dels conceptes i tècniques matemàtiques, sinó també nocions de les diferents àrees de l’enginyeria on s’apliquen.METODOLOGIA

La metodologia consistirà en la impartició de conferències de periodicitat quinzenal, a partir d’abril de 2018, que il·lustrin l’ús de les matemàtiques en diferents àrees tecnològiques. La sessió inaugural va tenir lloc el passat 10 d’abril i va ser impartida per Claudi Alsina, amb el títol “Invitació a la renovació educativa de les matemàtiques en carreres tècniques”. La resta de conferències tindran lloc els dimarts alterns a les 12h, a la Sala de Juntes de la FME. S’anunciarà amb antelació el tema de cada conferència.

En aquesta ocasió presentem la conferència "Fluxos en xarxes" que serà impartida per Josep Ferrer.CERTIFICACIÓ

L'ICE expedirà un certificat d'assistència a les persones participants, sempre i quan s'hagin inscrit prèviament pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i hagin estat acceptades. El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.