PRESENTACIÓ

Ara fa dos cursos que vam iniciar el programa de postgrau en Ensenyament Universitari en Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (STEM) destinat a format en l’àmbit docent al professorat de la UPC, però amb uns continguts i un format adaptats a les particularitats de l’ensenyament de les matèries pròpies de la nostra universitat, les que ara s’engloben amb el terme STEM. La proposta no es va fer de forma irreflexiva, sinó que es va proposar després de l’anàlisi i la reflexió sobre les necessitats actuals i la idiosincràsia del professorat de la UPC.

El Padrí de la Segona Promoció de graduats en Ensenyament Universitari STEM per la FPC serà el professor Francisco José Gallego Duran ,de la Universitat d’Alacant, que impartirà una conferència sobre la seva visió de la innovació docent. A continuació, es lliuraran els diplomes d’aquesta II Promoció i el Premi al millor projecte de final de postgrau en STEM.DESTINATARIS

Adreçat a tot el professorat que estigui interessat en les temàtiques plantejades, i especialment dirigit al professorat que participa o ha participat en el Postgrau en Ensenyament Universitari en Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (STEM)PLA DE TREBALL
11:00h – 11:15h

Benvinguda i presentació de l’acte

David López – Director de l’Institut de Ciències de l’Educació. ICE-UPC.

11:15h – 11:45h

Cap a on va la Formació del Professorat Universitari?

Antoni Perez-Poch – Director del postgrau en Ensenyament Universitari en Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (STEM) i Subdirector de l’ICE.

En la necessària transformació de la Universitat del segle XXI, el professorat té un paper clau i fonamental. Com evoluciona la formació del professorat universitari en universitats tècniques com la UPC?

11:45h – 13:00h

¿Qué se nos olvida?

Francisco José Gallego Duran - Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Alicante. Padrí de la II Promoció de graduats en Ensenyament Universitari STEM per la FPC.

Todos queremos enseñar mejor, conseguir que nuestros estudiantes sean mejores, aprendan más y estén más motivados. Creando metodologías en pos de nuestro objetivo, en inglés para maximizar su efecto: Project Based Learning, Blended Learning, Flipped Classroom, Gamification... Sin embargo, a veces la meta parece alejarse cuando más nos esforzamos. ¿Qué se nos olvida?

13:00h - 13:15h

Lliurament de diplomes i Premi al millor projecte de fi de postgrau

Santiago Silvestre – Vicerector d'Avaluació i Qualitat

David López – Director de l’Institut de Ciències de l’Educació. ICE

13:15h – 13:30h

Cloenda

Santiago Silvestre – Vicerector d'Avaluació i QualitatCERTIFICACIÓ

L'ICE expedirà un certificat d'assistència a les persones participants, sempre i quan s'hagin inscrit prèviament pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i hagin estat acceptades. El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.

Aquesta activitat està finançada pel Fons de Formació Contínua 2018 (Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administracions Públicas - AFEDAP) que es gestiona mitjançant l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAP).