PRESENTACIÓ

Maple és un programari matemàtic que combina un dels motors matemàtics més potents del món amb una interfície que facilita l’anàlisi, visualització i exploració de les matemàtiques. La jornada Mathematical Pleasure for the 21st Century: New Trends in Maple té dos objectius complementaris: D’una banda, Daniel Skoog, gerent de producte de Maplesoft, centrarà la seva intervenció en mostrar la potencialitat de Maple i les noves tendències en el seu desenvolupament. De l’altra, professors de la UPC mostraran exemples d’ús de Maple a l’aula i en el camp de la recerca. Finalment, la jornada conclourà amb un taller on es podran mostrar algunes eines molt interessants per a la innovació docent.DESTINATARIS

Professorat d’assignatures científiques o tècniques, especialment matemàtiques i estadística, que vulguin conèixer les últimes tendències en el desenvolupament de Maple i com Maple pot utilitzar-se, principalment, com a suport a la docència.OBJECTIUS

El professorat que participi a la jornada / taller coneixerà en quins àmbits de la ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques s’està desenvolupant el programa de càlcul simbòlic Maple. De la mateixa manera, el professorat podrà conèixer exemples d’aplicació de Maple com a suport a la docència.PLA DE TREBALL
9:45-10:00

Presentació de la jornada

10:00-11:00

Ponent: Daniel Skoog, gerent de producte de Maplesoft

11:00-11:15

Pausa-cafè

11:15-11:45

Experiències d’ús de Maple a l’aula. Ponent: Francesc Pozo, professor del Departament de Matemàtiques, Escola d’Enginyeria de Barcelona Est

12:00-13:00

Taller de MapleMETODOLOGIA

La jornada consta de tres parts. La primera i la segona, amb exposicions obertes i debat. La tercera, serà un taller on es podran mostrar algunes de les eines descrites en les xerrades.CERTIFICACIÓ

L'ICE expedirà un certificat d'assistència a les persones participants, sempre i quan s'hagin inscrit prèviament pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i hagin estat acceptades. El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.