PRESENTACIÓ

El Departament de Matemàtiques de la UPC organitza anualment una jornada docent en l’àmbit de les matemàtiques. Aquest any és la terecra edicióDESTINATARIS

Professorat de la UPC i d’altres universitats, especialment aquell que imparteix docència de matemàtiques en enginyeries.OBJECTIUS

Posar en comú la docència de matemàtiques que es fa a la UPC, les seves diferents vessants i l’aplicació de les noves tecnologies per a la millora de l’aprenentatge, els processos d’avaluació, etc.

La Jornada pretén ser un fòrum per al debat sobre la docència de matemàtiques en titulacions universitàries.PLA DE TREBALL
9:45 h

Obertura de la Jornada

10:00 - 11:00 h

Conferència plenària

a càrrec de Pere Pascual (MAT)

11:00 - 11:30 h

Pausa - Cafè

11:30 - 12:00 h

Presentació dels tallers

Ponents: Miquel Ralló (MAT), Joan Trias (MAT), Rodrigo Silveira (MAT), Antoni Susín (MAT)

12:00 - 12:50 h

Tallers 1 i 2

Rodrigo Silveira: “Curvas y superficies en JavaScript”

Joan Trias: “Il·lustració geomètrica amb GeoGebra. Àlgebra i càlcul multivariable”

13:00 - 13:50 h

Tallers 3 i 4

Miquel Ralló: “Ús de programari en l'aprenentatge de matemàtiques i estadística”

Antoni Susín: “Tastet d'Equacions Diferencials a l'estil Numerical Factory”

14:00 h

Cloenda de la JornadaMETODOLOGIA

Conferència plenària, taula rodona i tallers.CERTIFICACIÓ

L'ICE expedirà un certificat d'assistència a les persones participants, sempre i quan s'hagin inscrit prèviament pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i hagin estat acceptades.

El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.