PRESENTACIÓ

El DFIS (Departament de Física) és un departament amb moltes seccions disperses geogràficament, la qual cosa dificulta la comunicació entre el seu professorat. Per això, l'equip directiu i la comissió docent organitzen anualment una Jornada Docent perquè els professors i professores de les diferents seccions puguin intercanviar les seves experiències. Aquesta segona jornada se centrarà en dos temes: física fora de l’aula i noves metodologies docents.DESTINATARIS

Professorat del DFIS (Departament de Física).OBJECTIUS

Intercanviar experiències docents entre el professorat del Departament i conèixer noves metodologies docents.PLA DE TREBALL
10:00 h - 11:00 h Conferència convidada

Com aplicar tècniques de ludificació a l'ensenyament universitari

Rosa Pàmies i Joan Puig

11:00 h - 11:20 h

4-2-1: acció

Juan Enciso

11:20 h - 11:40 h

Com activar a l'alumne en una classe de problemes

Joan Soler

11:45 h - 12:15 h

Pausa café

12:15 h - 12:30 h

Presentació de la iniciativa “pint of science”

Alexandre Dauphin

12:30 - 13:30 h

Parlant de ciència fora de l’aula

Coordinat per Miquel SuredaMETODOLOGIA

Conferència convidada, breus presentacions i una taula rodona.CERTIFICACIÓ

L'ICE expedirà un certificat d'assistència a les persones participants, sempre i quan s'hagin inscrit prèviament pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i hagin estat acceptades. El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.