DESTINATARIS

Professorat de la UPC i d’altres universitats, especialment aquell que imparteix docència de matemàtiques en carreres tecnològiquesOBJECTIUS

L’objectiu d’aquest projecte és la millora de la docència de les matemàtiques, motivant-les a través de diferents problemes tecnològics. Això requereix per part del professorat, no només coneixement dels conceptes i tècniques matemàtiques, sinó també nocions de les diferents àrees de l’enginyeria on s’apliquen.METODOLOGIA

La metodologia consistirà en la impartició de conferències de periodicitat quinzenal, a partir d’abril de 2018, que il·lustrin l’ús de les matemàtiques en diferents àrees tecnològiques. La sessió inaugural va tenir lloc el passat 10 d’abril i va ser impartida per Claudi Alsina, amb el títol “Invitació a la renovació educativa de les matemàtiques en carreres tècniques”. La resta de conferències tindran lloc els dimarts/dimecres a les 12h, el lloc s'avisarà uns dies abans (FME). S’anunciarà amb antelació el tema de cada conferència.CERTIFICACIÓ

L'ICE expedirà un certificat d'assistència a les persones participants, sempre i quan s'hagin inscrit prèviament pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i hagin estat acceptades. El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.