PLA DE TREBALL
10:00 h - 10:10 h

Presentació de la jornada

Immaculada Rodríguez Cantalapiedra

Directora del centre

10:10 h - 10:30 h

Introducció de la jornada

Miguel Valero

10:30 h - 11:15 h

Taller 1: Aprendre de la construcció tradicional.

Presentació de l'experiència a càrrec de Montserrat Bosch i Ramon Graus

Debat

11:15 h - 11:30 h

Descans

11:30 h - 12:15h

L'experiència del DAC en rehabilitació i la seva conversió en taller.

Presentació a càrrec de Maribel Rosselló i Joan Ramon Rossell

Debat

12:15 h - 13:00 h

Resum i conclusions a càrrec de Miguel ValeroCERTIFICACIÓ

L'ICE expedirà un certificat d'assistència a les persones participants, sempre i quan s'hagin inscrit prèviament pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i hagin estat acceptades. El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.

Aquesta activitat està finançada pel Fons de Formació Contínua 2019 (Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas –AFEDAP) que es gestiona mitjançant l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAP).