PRESENTACIÓ

La UPC La UPC, dins del marc del Pla d’igualtat preveu la realització de formació adreçada al seu personal d'administració i serveis.

Donant compliment a la normativa vigent i, dins dels ajuts del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere dels anys 2018 i 2019, la UPC, en col·laboració amb l’Associació CONEXUS, va elaborar 3 mòduls online de sensibilització en matèria de violències masclistes i LGTBIfòbiques.

Aquest taller se centra en els continguts del mòdul online de sensibilització vers les violències masclistes; s’adreça al personal de la UPC. Es realitza dins del projecte UPC 2022 del Pacte d’Estat contra la violència masclista.DESTINATARIS

PDI de la UPC.

El PAS interessat ha de dirigir-se a l'SDP: https://www.upc.edu/sdp/ca/formacio-del-pas/espai-personalOBJECTIUS
Treballar els continguts del mòdul.
Sensibilitzar vers les violències masclistes.
Aclarir possibles dubtes que hagin sorgit.


TEMARI
1. Conceptes bàsics sobre violències masclistes.

2. Violències masclistes en l’àmbit univeritar.

3. Dubtes i preguntesMETODOLOGIA

La formació serà en línia, i el contingut teòric es treballarà a través de la participació activa i reflexiva de les persones assistents.

Material de consulta:

Mòdul sensibilització en violència masclistaCERTIFICACIÓ

La certificació a les persones participants estarà supeditada a la prèvia inscripció i acceptació pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i a l'avaluació positiva dels treballs proposats pels formadors/res. El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.