PRESENTACIÓ

És important saber emetre la veu d'una forma eficient i sana. Això ens garanteix poder parlar sense fatiga, que els nostres oients ens sentin sense dificultat i evitar problemes de salut vocal.DESTINATARIS

PDI de la UPC que desitgi millorar la forma en que treballa amb la seva veu.OBJECTIUS
Integrar informació clara, bàsica i actualizada sobre la veu, el seu funcionament i com cuidar-la.
Conèixer i experimentar diferents recursos corporals i vocals per tal de tenir i mantenir una veu eficient i sana.
Desenvolupar el sentit crític sobre la informació relacionada amb la veu i la salut vocal


PLA DE TREBALL

El curs s’organitzarà en tres sessions, de 2 hores de durada, en les quals es treballaran cadascuna de les habilitats descrites anteriorment. Es desenvoluparà a partir de la pràctica dels professors assistents (grupal i individual) i del comentari sobre aquestes intervencions. Durant la pràctica s’intercalaran algunes explicacions teòriques per comprendre què estem fent i perquè.TEMARI
1. Intento parlar des de la panxa per treure millor veu - fonaments anatòmics i fisiològics bàsics.

2. Em sembla que no sé respirar bé - La (poca) importància del diafragma en la fonació. Gestió de l’aire. Respiració.

3. Sento que poso la veu al coll - Fonació, gest i so.

4. Sempre intento posar-me recte, tenir una bona postura - El cos i la veu. L’actitud corporal en la comunicació.

5. Si he de parlar fort molta estona, la veu se’m cansa. - La projecció vocal. Ressonàncies. El crit.

6. Em pendré una infusió per millorar la veu - Pautes d’higiene vocal.

7. Tinc una lesió a les cordes vocals. Què faig? - Orientacions bàsiquesMETODOLOGIA

El treball serà pràctic. Ells aspectes teòrics s’exposaran durant la pràctica per entendre què estem fent. I perquè.BIBLIOGRAFIA
Gassull, C., Godall, P., Martorell, M., & Bustamante, C. G. (2004). La veu. Orientacions pràctiques (Vol. 324). L'Abadia de Montserrat.
Gassull, C., Godall, P., Martorell, M., & Bustamante, C. G. (2011). La voz. Orientaciones prácticas. Amalgama


CERTIFICACIÓ

La certificació a les persones participants estarà supeditada a la prèvia inscripció i acceptació pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i a l'avaluació positiva dels treballs proposats pels formadors/res. El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.