Vull rebre informació de les activitats de l'ICE
relatives al PDI - UPC
relatives al professorat de secundària i formació professional

correu electrònic:

confirma correu electrònic:
 

(prem el botó un sol cop i espera, pot trigar uns segons)

En compliment del que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals recollides per mitjà d’aquesta sol∙licitud seran tractades i quedaran incorporades als fitxers de la UPC per dur a terme una gestió correcta de noticies-ice i/o ice-secundaria. Tanmateix, us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel∙lació i oposició davant de l'Institut de Ciències de l'Educació de la UPC amb domicili a Barcelona, , 6, Edifici Vèrtex, Plaça Eusebi Güella l’adreça electrònica: info.ice@upc.edu