Jornades SCM Matemàtiques i COVID-19 (13/07/2020-14/07/2020)


CATALÀ - CASTELLANO - ENGLISH

GENERAL INFORMATION
Activity title: Jornades SCM Matemàtiques i COVID-19
Type of activity: Jornada Hours: 10
Taught by: SILVIA CUADRADO GAVILAN
AMANDA FERNANDEZ FONTELO
CLARA PRATS SOLER ( Departament de Física )
INMACULADA CONCEPCION BALDOMA BARRACA ( Departament de Matemàtiques )
MONTSERRAT ALSINA AUBACH ( Departament de Matemàtiques )
Sessions:
Day Hour Classroom
13/07/2020 16:00 h - 18:40 h Sessió no presencial
14/07/2020 15:45 h - 18:45 h Sessió no presencial
14/07/2020 09:25 h - 13:40 h Sessió no presencial

DETAILED INFORMATION
Print version