IV Jornada docent del departament de Física (21/07/2020-21/07/2020)


CATALÀ - CASTELLANO - ENGLISH

GENERAL INFORMATION
Activity title: IV Jornada docent del departament de Física
Type of activity: Jornada Hours: 2
Taught by: JORDI PONS PRATS ( Departament de Física )
LUIS CARLOS PARDO SOTO ( Departament de Física )
GLORIA SALA CLADELLAS ( Departament de Física )
JUAN SOLER RUIZ ( Departament de Física )
JOAQUIM TRULLAS SIMO ( Departament de Física )
ELOY PINEDA SOLER ( Departament de Física )
MIQUEL GABARRÓ MIRAS
Sessions:
Day Hour Classroom
21/07/2020 10:30 h - 12:30 h Sessió no presencial via meet, l'enllaç s'enviarà als inscrits.

Closed enrollment
DETAILED INFORMATION
Print version