Jornada de projectes d'Innovació Docent. Convocatòria 2019 (11/05/2022-11/05/2022)


CATALÀ - CASTELLANO - ENGLISH

GENERAL INFORMATION
Activity title: Jornada de projectes d'Innovació Docent. Convocatòria 2019
Type of activity: Jornada Hours: 2
Taught by: IMMACULADA RIBAS VILA ( Vicerector/a de Qualitat i Política Lingüística )
RAMON BRAGOS BARDIA ( Sotsdirector de projectes estratègics de l'ETSETB-UPC )
ARIADNA MARIA LLORENS GARCIA ( Professora del departament d’Organització d’Empreses, directora Institut de Ciències de l’Educació )
ANTONI PEREZ POCH ( Director del Programa de Postgrau: Ensenyament Universitari en Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (STEM) )
Sessions:
Day Hour Classroom
11/05/2022 16:00 h - 18:00 h Sala d'actes de l'EPSEB (Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona)

Closed enrollment
DETAILED INFORMATION
Print version