PRESENTACIÓ

Introducció a càrrec del Director del Dept. d'Enginyeria Elèctrica (DEE) Sr. Samuel GalceranDESTINATARIS

Professorat de la UPC que imparteixi docència a nivell de màster i cursos professionals i estigui interessat en noves metodologies docents i innovació pedagògica.OBJECTIUS
Donar a conèixer les tasques que fa InnoEnergy per tal d’aportar noves metodologies docents als cursos de màster.
Presentar metodologies pedagògiques basades en reptes.
Presentar eines tecnològiques que poden facilitar l’aplicació d’aquestes metodologies a l’aula: Metimeter, Kahoot, Learnify, Camtasia, etc.
Presentar casos d’èxit on ja s’estan implementant aquestes innovacions docents.
Desenvolupar una sessió de treball pels professors per analitzar l’assignatura en la què imparteixen docència per veure si són susceptibles d’evolucionar i d’incorporar noves metodologies docents, per fer-les més entenedores i més atractives pels alumnes.


PLA DE TREBALL
Conferències
Treball per part dels professors amb l’ajuda dels ponents.


TEMARI
1. Innovació en l’àmbit docent: Challenge Driven Education i Aprenentatge Servei

2. Casos d’èxit aplicats a la UPC
2.1. Taller elèctric, Projecte I, Electrotècnia a Enginyeria Química.
2.2. Control i Automatització per un ús eficient de l’energia
2.3. L’estratègia pedagògica Aprenentatge Servei ApS, al Taller de Recerca Acció, Màster de Sostenibilitat

3. Puc aplicar innovació pedagògica a la meva assignatura? Taller pràctic per a professors.METODOLOGIA
Exposició presencial de Jordi Segalàs i Gemma Tejedor exposant els conceptes bàsics de Challenge Driven Education i Aprenentatge Servei per a les universitats.
Exposició presencial per part dels ponents que ja han aplicat noves metodologies a les seves assignatures, Oriol Boix i Íngrid Munné
Aplicació dels coneixements teòrics a cadascuna de les assignatures que els professors assistents al curs hagin portat per treballar-les. Elaboració d’un nou pla de treball de l’assignatura.


CERTIFICACIÓ

L'ICE expedirà un certificat d'assistència a les persones participants, sempre i quan s'hagin inscrit prèviament pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i hagin estat acceptades. El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.