DESTINATARIS

Activitat adreçada a tot el PDI de la UPC.OBJECTIUS

En acabar el taller, els participants seran capaços de:

Conèixer la importància de la identitat digital investigadora per a la carrera professional
Conèixer els principals identificadors únics per a investigadors
Efectuar el registre a ORCID i vincular-lo amb altres identificadors (ResearcherID, Scopus Author ID...)
Crear un perfil d’investigador als principals portals i xarxes socials per a investigadors (FUTUR, Google Scholar Citations, Mendeley...)
Conèixer les principals eines per fer una anàlisi i seguiment de la seva identitat digital
Conèixer eines alternatives al mesurament de l’impacte tradicionalTEMARI
1. Identitat digital investigadora

2. Identificadors únics científics
2.1. Nom bibliogràfic Únic
2.2. ORCID
2.3. ResearcherID i Scopus Author ID

3. Perfils d’investigador
3.1. FUTUR / PRC (Portal de la Recerca de Catalunya)
3.2. Google Scholar Citations
3.3. Identitat a les xarxes socials científiques (Mendeley, ResearchGate...)

4. Anàlisi i seguiment de la identitat digital
4.1. Mètriques tradicionals (nombre de citacions, factor d'impacte, índex H)
4.2. Mètriques alternatives: altmetricsMETODOLOGIA
El taller és fonamentalment pràctic, mitjançant l’ús de l’ordinador.
L’acció formativa combina els coneixements sobre els diferent recursos amb la pràctica i la interacció individual amb aquestes.
El material de la sessió estarà disponible a Atenea.


CERTIFICACIÓ

L'ICE expedirà un certificat d'assistència a les persones participants, sempre i quan s'hagin inscrit prèviament pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i hagin estat acceptades. El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.