PRESENTACIÓ

Aquest curs va orientat a aprendre noves metodologies disruptives de gestió d’equips, projectes i processes, en base a Agile, per tal de poder desenvolupar i implementar solucions robustes de forma més ràpida, augmentant a l’hora la competitivitat i la innovació. Els participants practicaran com guiar a equips des de la incertesa al disseny d’una solució a través de l’experimentació. Es familiaritzaran amb les eines que els ajudaran a entendre millor les necessitats d’usuari, validar hipòtesis, aprendre de forma més ràpida i reduir el risc en el desenvolupament de noves idees a través de cicles curts d’entrega i el desenvolupament de Productes Mínims Viables (MVPs).DESTINATARIS

Professors de la UPC interessats en aprendre noves metodologies de gestió de projectes.OBJECTIUS
Aprendre els conceptes d’Agile i Lean en la gestió de projectes (ja siguin de software o de hardware).
Aprofundir en la metodologia Scrum
Entendre el marc en el que aquestes metodologies de gestió els podran ser útils: entorns altament incerts i complexes.


PLA DE TREBALL

• Sessió 1: Introducció a l’Agile. Diferències entre Agile, Lean i Design Thinking. Introducció del repte.

• Sessió 2: Introducció i revisió de l’Story Mapping, refinament de les User Stories i priorització a alt nivell (MoSCoW).

• Sessió 3: Dependències, mapa de riscos i WSJF.

• Sessió 4: Plan release, definició del MVP i Burn Down Chart.TEMARI

Processos i eines de l'Agile Management en la seva fase d'InceptionMETODOLOGIA

• Classes presencials: els formadors introduiran als assistents els conceptes bàsics, metodologies, tècniques i processos. Aquestes classes seran molt aplicades a exemples pràctics i en base un projecte durant tot el curs. Combinaran en tot moment la teoria i la pràctica, en base a la metodologia de “learning by doing”.

• Activitats en equip i deures: els assistents seran encoratjats a seguir amb les metodologies apreses a les classes presencials durant els períodes entre classes aplicant-ho a un repte concret per equipsBIBLIOGRAFIA

• Creative confidence: Unleashing the Creative Potential, by David M. Kelley and Tom Kelley

• Agile Coaching, by Rachel Davies and Liz Sedley

• Sprint, by Jake Knapp

• The mum test, by Rob Fitzpatrick

• Value Proposition Design, by Alex Osterwalder

• Get Agile!, by Pieter Jongerius et al.

• Scrum, The Art of Doing Twice the Work in Half the Time, by Jeff Sutherland

• Lean Startuo, by Eric Ries

• Lean vs. Agile vs. Design Thinking, by Jeff GothelfCERTIFICACIÓ

La certificació a les persones participants estarà supeditada a la prèvia inscripció i acceptació pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i a l'assistència a un mínim del 80% de les hores totals de l'activitat. El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.