PRESENTACIÓ

Aquest curs pretén treballar diferents aspectes de la robòtica a través de diferents mitjans. A través d’un llibre i una pel·lícula es crearà una debat sobre el límit entre home i màquina, l’ètica, les lleis que els regeixen... A través de les xerrades es veuran diverses aplicacions. També es treballarà al laboratori amb Lego Mindstorms per poder tenir eines per treballar la robòtica a les aules de primària i secundària.

NOTA: Poseu-vos de seguida en contacte amb comunicacio@epsem.upc.edu i us ajudarem a aconseguir el llibre del club de lectura amb temps perquè el pugueu llegir.DESTINATARIS

Professorat de Ciències experimentals i de Tecnologia d'ESO i Batxillerat.

Professorat de cicles formatius de les famílies Electricitat i electrònica i Informàtica i comunicacions.OBJECTIUS

• Reflexionar sobre l’evolució de la robòtica.

• Veure aplicacions pràctiques de la robòtica.

• Dotar al professorat de les àrees tecnològiques de eines suficients per tal de dissenyar material didàctic divers en l’àmbit de la robòtica (fitxes, pràctiques,..).PLA DE TREBALL

El curs es divideix en diferents mòduls, alguns en format taller i altres en format xerrada o debat.

• Realització del taller d’iniciació a la robòtica amb Lego Mindstorms. (Dues sessions més treball a casa).

• Assistència a la xerrada sobre l’automatització industrial basada en la plataforma Arduino.

• Assistència a la xerrada sobre les aplicacions TIC en diversos projectes de cooperació.

• Club de lectura al voltant de la robòtica amb el llibre «Els Androides somien xais elèctrics?» de Philip K. Dick.

• Projecció i debat sobre la pel·lícula «Blade Runner»

Prèviament caldrà llegir el llibre del club de lectura, i dins el taller amb Lego Mindstorms es proposarà la realització d'un treball autònom realitzat a casa que posteriorment haurà de ser lliurat al Campus Digital per a la seva avaluació..TEMARI

• Iniciació a la robòtica amb Lego Mindstorms

• Automatització industrial basada en Arduino

• Aplicacions TIC en projectes de cooperació

• Punts febles de la missatgeria instantània.

• Reflexió sobre la robòtica a partir de la lectura d’un llibre i projecció de la pel·lícula.METODOLOGIA

• La metodologia es fonamenta en pràctiques, on s'aniran introduint de forma progressiva els diferents aspectes teòrics sobre els robots Lego.

• Reflexió sobre la robòtica a partir de la lectura d’un llibre i projecció de la pel·lícula.

• Adquisició de coneixements sobre aplicacions pràctiques de la tecnologia.BIBLIOGRAFIA

• LEGO Mindstorms: https://www.lego.com/es-es/mindstorms

• Nxtprograms: http://www.nxtprograms.com/

• Philip K. Dick, Blade Runner. Els androides somien xais elèctrics? ProaCERTIFICACIÓ

La certificació a les persones participants estarà supeditada a la prèvia inscripció i acceptació pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i a l'assistència a un mínim del 80% de les hores totals de l'activitat.

Els certificats s'obtindran a través del sistema informàtic de la Generalitat de Catalunya (http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/la-meva-formacio/els-meus-certificats/)