PRESENTACIÓ

Curs dirigit a professionals de l’ensenyament que busquin eines per a la gestió d’un hort escolar. El curs serà impartit per personal de la Fundació Miquel Agustí (www.fundaciomiquelagusti.cat) i personal docent d’Enginyeria Telemàtica .

El preu del curs és de 60€.

Un cop confirmada l’adjudicació de la plaça al curs, caldrà realitzar el pagament, amb data límit del 23 de juny, al COMPTE CORRENT ES31 2100 0655 70 0200340134 indicant: CURS HORTS CBL + COGNOM1, COGNOM 2, NOM

Heu d’enviar el comprovant de pagament a l’adreça: cbl.relacions.externes@upc.eduDESTINATARIS

Professorat de primària i secundària en generalOBJECTIUS
 Donar eines al professorat per a la gestió d’un hort escolar des d’una vessant pràctica.


PLA DE TREBALL

DIA 1: Bloc (1) cultius

DIA 2: Bloc (2) sòls

DIA 3: Bloc (3) plagues i malalties

DIA 4: Bloc (4) Reg i Bloc (5) noves tecnologies aplicades als horts

DIA 5: Sessió pràctica als camps experimentals d’Agròpolis-Parc UPC, on s’integraran els coneixements impartits durant el cursTEMARI

El curs consta de 4 grans blocs, en que es tractaran els aspectes més rellevants de la gestió d’un hort escolar. Els coneixements adquirits dels 4 blocs, es duran a la pràctica durant l’últim dia de curs, en una sessió pràctica a camp.

1. CULTIUS

- cultius de tardor, hivern i primavera

- planificació: calendari de sembra, trasplantament i recol·lecció

- rotació de cultius

- associació de cultius

- planter

- hort aromàtiques

2. SÒL

- preparació del terreny i disseny de parcel·les

- abonat

- compost

- alternatives fora sòl

- sembra i transplantament

3. PLAGUES I MALALTIES

- principals plagues i malalties dels cultius

- prevenció de plagues

- flora i fauna auxiliar

- tractaments

4 REG

- tipus de reg

- dosi de reg

- material

5 NOVES TECNOLOGIES APLICADES ALS HORTS

- introducció a arduino

- arduino en un hort

- Accés remotMETODOLOGIA
Curs de 25 hores presencials, de les quals 15 teòriques i 10 pràctiques + 5 hores de treball no presencial.


CERTIFICACIÓ

La certificació a les persones participants estarà supeditada a la prèvia inscripció i acceptació pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i a l'assistència a un mínim del 80% de les hores totals de l'activitat.

Els certificats s'obtindran a través del sistema informàtic de la Generalitat de Catalunya (http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/la-meva-formacio/els-meus-certificats/)