PRESENTACIÓ

ICE inicia un nou cicle de jornades temàtiques dedicades a la millora i ús de la plataforma virtual docent ATENEA.

Aquesta Jornada vol incidir en el disseny i gestió de cursos a ATENEA.DESTINATARIS

Professorat de la UPC i, en general, qualsevol persona interessada en la plataforma docent ATENEA.OBJECTIUS

En aquesta jornada es vol:

Presentar una nova eina que permetrà al docent tenir guardats tots els dissenys d’assignatures i coordinacions, desvinculats dels estudiants: El maletí del professor/a.
Fer un tastet de dissenys d’assignatures de la UPC a ATENEA de professors de diferents centres i diferents tipologies de cursos per tal de conèixer com es pot gestionar a través d’ATENEA l’activitat del docent en cursos grans, mitjans o petits, per exemple, o com es pot organitzar el material, quines eines d’ATENEA són útils i quines mancances i limitacions es troben en cada cas.
Fer un anàlisi i discussió de cap on ha d’evolucionar ATENEA, per tal de poder dedicar esforços en la millora de la plataforma en el sentit correcte.


PLA DE TREBALL
09:30h

Obertura de la Jornada, a càrrec de la directora de l’ICE, Ariadna Llorens

09:40 – 10:00h

ATENEA i projecte Minerva: Indicadors, projecte Minerva i Maletí del professor/a, a càrrec de Joana d’Arc Prat i Ferran Recio

10:00 – 10:45h

Presentació de cursos (I):

Master de Formació del Professorat de Secundària (semipresencial - FIB/ICE) - Ramon Martí
Introducció al processament audiovisual (ETSETB) - Olga Muñoz
Càlcul (EEBE) - Mercè Claverol
10:45– 11:15h

Pausa - cafè

11:15 – 12:00h

Presentació de cursos (II):

Càlcul II (ETSEIB) - Juan Ramon Pacha
Sistemes Operatius (EETAC) - Miguel Valero
Matemàtiques I i Matemàtiques II (ETSAB) - Pere Cruells / Piedad Guijarro
12:00 – 13:00h

Taula rodona: "Evolució d'ATENEA?", a càrrec d'en Ferran Recio, Jordi Saludes, Miguel Valero, Ramon Martí, Dídac Martínez i Orestes Mas

13:00h

CloendaCERTIFICACIÓ

L'ICE expedirà un certificat d'assistència a les persones participants, sempre i quan s'hagin inscrit prèviament pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i hagin estat acceptades. El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.