PRESENTACIÓ

El Departament de Matemàtiques de la UPC organitza anualment una jornada docent en l’àmbit de les matemàtiques. Aquest any és la quarta edició.

Per a major informació podeu consultar el web del departament on s'informa de la jornada

https://mat.upc.edu/ca/docencia/JD2019/jornada-de-docencia-mat-2019DESTINATARIS

Professorat de la UPC i d’altres universitats, especialment aquell que imparteix docència de matemàtiques en enginyeries.OBJECTIUS

La Jornada pretén ser un fòrum per al debat sobre la docència de matemàtiques en titulacions universitàries.

En aquesta edició l’enfocament será múltiple: una mirada des de la perspectiva de gènere, una posada al dia d’apps per mòbils útils per la docència, una panorámica de les pràctiques en les assignatures del departament i una presentació d’eines docents de càlcul en servei remotPLA DE TREBALL

9:45 h Obertura de la Jornada

10:00 - 11:00h Conferència plenària: “Con M de Matemáticas y de Mujer”, a càrrec de la Clara Grima

11:00 - 11:30h Pausa - Cafè

11:30 - 12:30h "Retrat actual de les pràctiques per ordinador dins les assignatures del departament", a càrrec d’en Toni Susín

12:30 - 13:00h Taller "CoCalc en docència: Càlcul científic en servei remot", a càrrec d’en Jordi Saludes

13:00 - 13:30h Taller “Apps per la docència” a càrrec d’en Francesc Xavier Aguiló

13:30 h Cloenda de la JornadaMETODOLOGIA

Conferències i tallers.CERTIFICACIÓ

La certificació a les persones participants estarà supeditada a la prèvia inscripció i acceptació pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i a l'assistència a un mínim del 80% de les hores totals de l'activitat. El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.