OBJECTIUS

L’objectiu de la jornada d’acollida del PDI de nou ingrés és facilitar la seva integració a la UPC així com oferir la informació bàsica per assegurar el coneixement del context, les característiques i el projecte institucional de la UPC.PLA DE TREBALL
9:15 - 9:30 h

Benvinguda

9:15 - 10:30 h

Miquel Soriano - Vicerector de Política del Personal Docent i Investigador

Miriam Gimenez - Cap del Servei de Personal

La UPC com organització.
Les xifres més significatives de la UPC.
Les categories del professorat
Els programes de la UPC per a la carrera acadèmica
El règim de dedicació
La recerca, la innovació i la transferència de tecnologia
Convocatòries externes

10:30 - 12:00 h

Recursos i serveis disponibles a la UPC pensats per ajudar al PDI tant en la seva pràctica professional com en la seva relació amb els mecanismes de gestió:

10:30 -10:45 El servei de Biblioteques i Documentació: Dídac Martínez - Director del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius SBPA
10:45 – 11:00 L’activitat acadèmica i les avaluacions: Santi Roca – Director de l'Àrea de Planificació, Qualitat i Programes Transversals
11:00 - 11:15 Pla de formació del professorat universitari: Joana d'Arc Prat - Secretària Acadèmica de l'Institut de Ciències de l’Educació
11:15 – 11:30 La Prevenció de Riscos Laborals a la UPC: Josep Barco - Cap del Servei de Prevenció de Riscos Laborals
11:30 – 11:45 El Portal per al Personal. Maribel Arroniz - Responsable de la Unitat d’Atenció del Servei de Personal
11:45 - 12:00 Comitè del Personal Docent i Investigador Laboral: Ramon Morros


CERTIFICACIÓ

L'ICE expedirà un certificat d'assistència a les persones participants, sempre i quan s'hagin inscrit prèviament pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i hagin estat acceptades. El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.