PRESENTACIÓ

El departament ESSI, que imparteix docència principalment al Grau d'Enginyeria Informàtica de la FIB i a diversos masters, organitza anualment una jornada perquè els membres del departament puguin intercanviar les seves experiències docents i ampliar els punts de vista amb aportacions externes relacionades. En aquesta edició, farem una mirada al desenvolupament de videojocs, reflexionarem sobre competències i avaluació i ens aproparem al disseny del Pla Estratègic TIC de la UPC tot fixant-nos en l'impacte en la docència.DESTINATARIS

Professors, personal d’investigació i PDI en formació del departamentOBJECTIUS
Intercanviar experiències docents innovadores
Discutir sobre les metodologies de desenvolupament de software
Preveure l'impacte en la docència del Pla Estratègic TIC - UPC
Conèixer pràctiques professionals de l'àmbit de la docència d'ESSI


PLA DE TREBALL
9:30

Obertura de la jornada: Toni Urpí

9:35

Metodologia de desenvolupament de software a una empresa de videojocs: Manel Rello

10:35

Els mapes de competencies tranversals: Un model efectiu d'integrar competencies professionals en el Grau d'Enginyeria Informatica: Carme Martín

11:05

Pausa

11:30

Estrategias de evaluación continuada: Maria Martínez

12:30

Making Of - PETIC UPC2021: Oriol Sánchez

13:00

PETIC UPC2021: Docència i Aprenentatge: Agustín Fernández

13:30

Clausura: Toni UrpíTEMARI
Desenvolupament de programes en el sector de videojocs.
Mapes de competències transversals
Estratègies d'avaluació continuada
Plans de sistemes: el cas de la UPC
Novetats en les TIC de la UPC des del punt de vista docent.


METODOLOGIA

Conferències convidades, presentacions i debats.CERTIFICACIÓ

L'ICE expedirà un certificat d'assistència a les persones participants, sempre i quan s'hagin inscrit prèviament pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i hagin estat acceptades. El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.