PRESENTACIÓ

Amb l’objectiu de posar en comú i buscar noves eines de treball es posen en marxa aquestes jornades d’innovació docent per a tot el Campus de Terrassa. El contingut i desenvolupament s’han elaborat conjuntament entre l’ESEIAAT i la FOOT amb l'objectiu de tractar alguns dels temes que s’han cregut més interessants i/o necessaris.

Les jornades s'han estructurat en dues sessions, que es poden cursar de forma independent o conjunta.DESTINATARIS

Especialment dirigides al professorat de la UPC del Campus de Terrassa, tot i que pot venir PDI d’altres campusPLA DE TREBALL
2a sessió 4 de juliol de 2019
Avaluació continuada (2 hores), conduït per Maria Martinez, en el qual es treballarien casos pràctics sobre l'avaluació
Utilitats d'Atenea (2 hores), impartit per Maria Albareda. En la primera hora es treballarà com elaborar qüestionaris i altres utilitats pràctiques bàsiques, i durant la segona hora, es farà una visió general del programa d'antiplagi Urkund i de l'assignació d'alumnes a subgrups, etc.


CERTIFICACIÓ

La certificació a les persones participants estarà supeditada a la prèvia inscripció i acceptació pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i a l'assistència a un mínim del 80% de les hores totals de l'activitat. El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.