PRESENTACIÓ

El DFIS (Departament de Física) és un departament amb moltes seccions disperses geogràficament, la qual cosa dificulta la comunicació entre el seu professorat. Per això, l'equip directiu i la comissió docent organitzen anualment una Jornada Docent perquè els professors i professores de les diferents seccions puguin intercanviar les seves experiències. Aquesta tercera jornada se centrarà en varius temes: com incorporar noves metodologies docents, i una visió humanística i de gènere a la docència.DESTINATARIS

Professorat del DFIS (Departament de Física).OBJECTIUS

Intercanviar experiències docents entre el professorat del Departament i conèixer noves metodologies docents.PLA DE TREBALL
10:00 h - 10:05h

Benvinguda a càrrec de

Joana d'Arc Prat - Secretària Acadèmica de l'ICE

Blas Echebarria - Sotsdirector de Docència del Departament de Fisica

10:05 h - 10:50 h

Conferència convidada. "Mites i llegendes sobre l'educació universitària”

David López, Barcelona Science and Education Research Group.

10:50 h - 11:10 h

"Les notes de les assignatures de Projectes a la UPC depenen de la nota d’accés a la Universitat?”

Francisco Fayos

11:10 h - 11:30 h

20 “Contrucció d'experiments de demostració a l'aula amb impressió 3D”

Oriol Batiste.

11:30 h - 12:00 h

Pausa café

12:00 h - 12:20 h

"Projecte _E+ TEACHENER: integrant les ciències socials i les humanitats en la formació superior en l'àmbit de l’energia”

Lluís Batet.

12:20 - 13:00 h

Taula rodona: "Té relació el gènere amb la humanització de les ciències?”.

Introducció i moderació: Elisabet Mas de les Valls.

Participants: Pilar Gil, Lluís Batet, David Pino, Lourdes ReigMETODOLOGIA

Conferència convidada, breus presentacions i una taula rodona.CERTIFICACIÓ

L'ICE expedirà un certificat d'assistència a les persones participants, sempre i quan s'hagin inscrit prèviament pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i hagin estat acceptades. El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.