PRESENTACIÓ

Amb l’objectiu de posar en comú i buscar noves eines de treball es posen en marxa aquestes jornades d’innovació docent per a tot el Campus de Terrassa. El contingut i desenvolupament s’han elaborat conjuntament entre l’ESEIAAT i la FOOT amb l'objectiu de tractar alguns dels temes que s’han cregut més interessants i/o necessaris.

Les jornades s'han estructurat en dues sessions, que es poden cursar de forma independent o conjunta.DESTINATARIS

Especialment dirigides al professorat de la UPC del Campus de Terrassa, tot i que pot venir PDI d’altres campusPLA DE TREBALL
1a sessió 2 de juliol de 2019
Metodologia docent (30 minuts) a càrrec de Carmen Romero,
Experiències docents (1 hora), a càrrec de diferents professors que explicaran algunes metodologies considerades innovadores que fan servir en les seves classes
Taller pràctic sobre metodologia docent (2'5 hores)


CERTIFICACIÓ

La certificació a les persones participants estarà supeditada a la prèvia inscripció i acceptació pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i a l'assistència a un mínim del 80% de les hores totals de l'activitat. El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.