PRESENTACIÓ

No cal destacar la importància de la formació continua i del reciclatge al llarg de la vida professional del professorat universitari i en major mesura si tenint en compte els reptes metodològics i de context en el que ens movem. L’adaptació de les propostes formatives a la problemàtica real del PDI resulta encara més critica quan parlem d’aspectes inherents a la naturalesa de la funció docent del professorat.

En aquesta línia, des de l’ICE ens és grat convidar-vos a la presentació de la Proposta estratègica formativa ICE.

Aprofitarem també aquest acte per presentar la nova línia de seminaris sobre la “Contextualització de la Física” i el lliurament dels diplomes de la 3a promoció del “Programa de Postgrau: Ensenyament Universitari en Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (STEM)” i el premi al millor projecte de fi de postgrau.

PROJECTE DE CONTEXTUALITZACIÓ DE LA FÍSICA

És ben conegut que per aconseguir una major motivació i aprofitament de l’estudiantat, convé contextualitzar les ciències (matemàtiques, física,...) mitjançant aplicacions immediates a les disciplines de la carrera. En una primera fase el projecte es centrarà en les matemàtiques, per continuar amb altres ciències, com el cas de la Física que presentem aquí. Per exemple, modelitzant matricialment problemes d’enginyeria i aplicant a continuació tècniques de càlcul matricial per al seu estudi i resolució.

INICI DEL PROGRAMA

La sessió inaugural tindrà lloc dimarts 29 d’octubre a les 12h, a l'EPSEB. El ponent de la sessió inaugural serà el professor Rafael García Molina (Cat. Dep. Física, Universidad de Murcia), amb la conferència "Etnofísica: presència de la física en la cultura popular".DESTINATARIS

Professorat de la UPCOBJECTIUS

L'objectiu d'aquesta sessió és:

Donar a conèixer la Proposta estratègica formativa ICE.
Lliurar els diplomes del Programa de Postgrau: Ensenyament Universitari en Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (STEM) i el premi al millor projecte de la 3a. promoció.
Inaugurar el PROJECTE DE CONTEXTUALITZACIÓ DE LA FÍSICA (l’objectiu d’aquest projecte és la millora de la docència de les ciències, il·lustrant l’ensenyament d’aquestes a través de diferents problemes tecnològics. Això requereix per part del professorat, no només de coneixement dels conceptes i tècniques de matemàtiques o de física, sinó també nocions de les diferents àrees de l’enginyeria on s’apliquen)


PLA DE TREBALL
12:00h - 12:30h

Benvinguda i presentació de la sessió a càrrec de:

Francesc Torres - Rector UPC

Ariadna Llorens - Directora de l'ICE

Proposta estratègica formativa ICE a càrrec de:

Marta Peña - Subdirectora de formació de l'ICE

Joana D'Arc Prat - Secretaria Acadèmica de l'ICE

Marc Alier - Subdirector de Recursos Tecnologics per a la Docència i la Innovació Educativa.

Lliurament dels diplomes i del Premi al millor projecte de fi de postgrau de la 3a promoció del Programa de Postgrau: Ensenyament Universitari en Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (STEM), a càrrec de:

Francesc Torres - Rector UPC

Santiago Silvestre - Vicerector d'Avaluació i Qualitat UPC

Antoni Perez-Poch - Director del postgrau

12:30h - 14:00h

Conferència Inaugural:

"Etnofísica: presència de la física en la cultura popular"

La física no és aliena a allò que esdevé a la societat, i viceversa. Durant la conferència es posarà de manifest la interrelació que hi ha hagut, i que encara hi ha, entre física i cultura popular, ja que aquesta disciplina científica ha mantingut una fecunda relació amb tradicions, mites, jocs... familiars en temps passats i, també, en els nostres dies.

a càrrec del

Prof. Rafael Garcia-Molina

Departamento de Fisica - CIOyN Universidad de Murcia

presentat per

Manuel Moreno - Professor del dep.de Física de la UPC

14:00h

CloendaMETODOLOGIA

La metodologia consistirà en la impartició de conferències que il·lustrin l’ús de la física en diferents àrees tecnològiques. La intenció és recopilar el material que sorgeixi d’aquest projecte, per a la seva introducció i utilització a la comunitat universitària.CERTIFICACIÓ

L'ICE expedirà un certificat d'assistència a les persones participants, sempre i quan s'hagin inscrit prèviament pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i hagin estat acceptades. El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.

Aquesta activitat està finançada pel Fons de Formació Contínua 2019 (Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas –AFEDAP) que es gestiona mitjançant l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAP).