TEMARI
1. INTRODUCCIÓ
1.1. Per què comunicar a les xarxes socials?
1.2. Filosofia 2.0
1.3. Xarxes socials existents

2. XARXES SOCIALS I UNIVERSITAT
2.1. Usos
2.2. Beneficis

3. ESTRATÈGIA
3.1. Pla Social Media

4. CONTINGUTS I MISSATGES
4.1. Adaptar el missatge
4.2. Formats dels continguts
4.3. Accions especials

5. ACTITUT I CONDUCTA
5.1. Coherència
5.2. NetiquetaCERTIFICACIÓ

L'ICE expedirà un certificat d'assistència a les persones participants, sempre i quan s'hagin inscrit prèviament pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i hagin estat acceptades. El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.

Aquesta activitat està finançada pel Fons de Formació Contínua 2019 (Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas –AFEDAP) que es gestiona mitjançant l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAP).