PRESENTACIÓ

Es presenten les principals funcionalitats del programa URKUND per a la detecció del plagi. Es donaran orientacions en com analitzar els resultats que dona URKUND quan se li envia un document i breument es descriurà el concepte de plagi, la seva incidència i les seves conseqüències.

Es farà referència a la seva utilització dins del campus virtual ATENEA i finalment es donarà la paraula als assistents per a que expressin les seves propostes i els seus dubtes.

La sessió es retransmitirà per streaming mitjançant UPCtvDESTINATARIS

PDI i PAS de la UPC que vulguin introduir-se en el tema. Els assistents han d'estar familiaritzats amb l'entorn Moodle (ATENEA)TEMARI
1. El plagi què és i quin impacte té a la universitat

2. Com funciona URKUND (ATENEA, web, email)

3. Com gestiona URKUND la protecció de dades i la propietat intel.lectual dels treballs enviats per avaluació del plagi

4. URKUND a ATENEA

5. Dubtes i preguntesCERTIFICACIÓ

L'ICE expedirà un certificat d'assistència a les persones participants, sempre i quan s'hagin inscrit prèviament pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i hagin estat acceptades. El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.