PRESENTACIÓ

L'objectiu d'aquesta Jornada és contextualitzar la Incorporació de la Perspectiva de Gènere en la Docència i de facilitar eines i recursos als centres docents i al PDI de la UPC.OBJECTIUS
Contextualitzar la incorporació de la Perspectiva de Gènere en la Docència
Facilitar eines i recursos als centres docents i al PDI de la UPC.
Compartir experiències del PDI de la UPC


PLA DE TREBALL
10:00h

Presentació del Marc AQU

A càrrec de la Vra. de Responsabilitat Social i Igualtat de la UPC, Gemma Fargas

10:15h

Competència de gènere UPC

A càrrec de la Vra. de Responsabilitat Social i Igualtat de la UPC, Gemma Fargas

10:20h

Recursos a disposició del PDI

A càrrec de la professora Amaia Lusa

11:05h

Recursos llenguatge inclusiu i no sexista

A càrrec de Jordi Giner del Servei de Llengües i Terminologia

11:20h

Experiències UPC i preguntes

12:00h

Tancament de la sessió

A càrrec de la Vra. de Responsabilitat Social i Igualtat de la UPC, Gemma FargasCERTIFICACIÓ

L'ICE expedirà un certificat d'assistència a les persones participants, sempre i quan s'hagin inscrit prèviament pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i hagin estat acceptades.

El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.