PRESENTACIÓ

El Departament de Matemàtiques de la UPC organitza anualment una jornada docent en l’àmbit de les matemàtiques. Aquest any és la cinquena edició.

Podeu trobar més informació a la plana web de la jornada:

5a Jornada Docent ''Matemàtiques no presencials: el FUTUR ja és aqui?''

Comitè organitzador (MAT): M. Alsina, A. Carmona, A. Encinas, J. Guàrdia, C. PantaziDESTINATARIS

Professorat de la UPC i d’altres universitats, especialment aquell que imparteix docència de matemàtiques en enginyeriesOBJECTIUS

La Jornada pretén ser un fòrum per al debat sobre la docència de matemàtiques en titulacions universitàries, especilament en aquests temps excepcionals

En aquesta edició es vol que sigui un fórum per compartir i aprendre a partir de l’experiència d’aquests darrers mesos i amb la mirada posada al proper quadrimestre.PLA DE TREBALL
9:45 h

Obertura de la Jornada

10:00 – 11:00 h

Conferència plenària, "La pregunta significativa"

a càrrec del E. Sáez de Cabezón

11:00 - 11:30 h

Pausa-Cafè

11:30 – 12:45 h

Taula rodona “Trànsit a la no-presencialitat: del pànic a l’esperança”

Ponents: M. Pons, A. Martín, A. Guillamon (moderador)

13:00 – 13:30 h

Taller Matescape, un Escape Room a l'aula d'àlgebra lineal,

a càrrec de V. Daza

13:30 – 14:00 h

Taller Pissarres Digitals,

a càrrec de A. Carmona, M. Maureso i M. Alsina

14:00h

Cloenda de la JornadaMETODOLOGIA

Conferències i tallers.CERTIFICACIÓ

La certificació a les persones participants estarà supeditada a la prèvia inscripció i acceptació pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i a l'avaluació positiva dels treballs proposats pels formadors/res. El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.

Aquesta activitat està finançada pel Fons de Formació Contínua 2020 (Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas – AFEDAP) que es gestiona mitjançant l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAP).