DESTINATARIS

PDI, PAS i alumnes de l´EPSEBOBJECTIUS
Reflexionar sobre les experiències d´aquets últims mesos, des de diferents perspectives: PDI. PAS i alumnes
Que podem aprofitar de les eines utilitzades.
Quines noves metodologies podem tindre en compte


PLA DE TREBALL
Presentació de la jornada a càrrec de la directora d´EPSEB
Digitalització de la formació universitària: requeriments i barreres. Marta Perez.- Doctora en Educación y tecnología digital. https://smartclassroomproject.com/
Què ens pot aportar les xarxes socials a la formació universitària?. Anna Almecija.- Professora associada (DOE) (promotora de jornades digitals en seguretat en esdeveniments públics)
Com afecta la digitalització a la metodologia docent. Gustavo de Gispert.- Professor titular (Representació Arquitectònica)
Que aporta el PAS en aquesta nova situació? Cristina Díez Fernández Bibliotecària de l'EPSEB
Experiència viscuda aquests mesos. Rym Qlf alumne EPSEB
Proposta per al curs vinent. Rayhan el Madi, alumne EPSEB
Debat entre els ponents i participants


METODOLOGIA

Presentacions i debatCERTIFICACIÓ

La certificació a les persones participants estarà supeditada a la prèvia inscripció i acceptació pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i a l'avaluació positiva dels treballs proposats pels formadors/res. El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.

Aquesta activitat està finançada pel Fons de Formació Contínua 2020 (Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas – AFEDAP) que es gestiona mitjançant l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAP).