PRESENTACIÓ

Les jornades volen ser una oportunitat formativa, de reflexió i de debat sobre la modelització matemàtica de la pandèmia de la Covid-19. Així es mostrarà el paper modelitzador de les matemàtiques en relació amb els continguts d’ensenyaments universitaris i pre-universitaris, especialment a secundària i batxillerat.

Es convida a participar la comunitat matemàtica catalana en general, personal docent i investigador d'universitat, professorat i mestres, professionals del món de l'empresa i la divulgació científica i persones d'altres disciplines que vulguin contextualitzar, compartir i aprendre.DESTINATARIS

PDI de la UPC i d'altres universitats interessats en la temàticaOBJECTIUS

Oferir una visió amplia sobre la relació entre les matemàtiques i la modelització epidemiològica.PLA DE TREBALL

Les jornades es dividiran en tres blocs per tal d’oferir una visió amplia sobre la relació entre les matemàtiques i la modelització epidemiològica.

Dilluns 13 de juliol, tarda

Introducció als models matemàtics en epidemiologia

L’Anna Vilella, en Xavier Mora i el Pere Puig, en un to divulgatiu introduiran la vessant més epidemiològica amb la modelització matemàtica.

16:00. Obertura, a càrrec de Dolors Herbera (SCM / UAB) i Presentació de la jornada, a càrrec de Josep Vives (SCM / UB)

16:20-17:00. Anna Vilella (Hospital Clínic), TBA.

17:10-17:50. Xavier Mora (UAB), TBA.

18:00-18:40. Pere Puig (UAB), Un passeig per la Modelització Estadística de la Covid-19

dimarts 14 de juliol, matí

Recerca matemàtica entorn de la COVID-19

Es donarà èmfasi amb la part de recerca matemàtica amb la participació del David Alonso, Àlex Arenas, Àngel Calsina, Amanda Fernández-Fontelo i Sergio Alonso.

9:25. Presentació de la sessió

9:30-10:10. David Alonso (CSIC), TBA.

10:20-11:00. Àlex Arenas (URV), TBA.

11:10-11:50. Àngel Calsina (UAB), Sobre el nombre reproductiu bàsic en un model d’epidèmia estructurada

12:10-12:50. Amanda Fernández-Fontelo (HU, Berlin), TBA

13:00-13:40. Sergio Alonso (UPC), Ús de models empírics per la predicció i avaluació de riscos de la covid-19 a escala curta de temps.

dimarts 14 de juliol, tarda

Debats de la comunitat matemàtica entorn de la COVID-19

Dues taules rodones on experts comentaran d’una banda, l’estat de l’art en la modelització matemàtica de la Covid-19 i d’altra banda, com es pot portar la modelització a l’aula i a la societat en general.

15:50. Presentació de la sessió

16:00-17:00. Alejandra Cabaña (UAB), J. Tomás Lázaro (UPC), Clara Prats (UPC), Joan Saldaña (UdG) i Lluís Alsedà (CRM/UAB), moderador, Modelització matemàtica de la Covid-19, estat de l’art i preguntes.

17:15-18:15. Sílvia Cuadrado (UAB), Carlos Jiménez, Pere Renom (periodista), Sílvia Salvador (INS Serra de Noet), Abraham de la Fuente (SCM/INS), moderador, Com comuniquem la modelització a l’aula i a la societat?

La cloenda de les Jornades SCM, Matemàtiques i Covid-19 tindrà lloc a les 18:30.CERTIFICACIÓ

La certificació a les persones participants estarà supeditada a la prèvia inscripció i acceptació pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i a l'avaluació positiva dels treballs proposats pels formadors/res.

El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.