PRESENTACIÓ

Aquesta jornada vol constituir un lloc de reunió del professorat del departament, amb l’objectiu de dialogar sobre docència, compartir experiències i cercar conjuntament vies de millora.

Es tracta d’una activitat amb reconeixement de l’ICE a tots els efectes, tant pels assistents com pels ponents.DESTINATARIS

Membres del departament de físicaOBJECTIUS

La crisi sanitària per causa del COVID-19 ha obligat al confinament i a desenvolupar la docència de forma completament telemàtica. A la jornada docent d’aquest any presentarem algunes de les experiències de membres del departament en aquest sentit, reflexionarem sobre quines son les millors estratègies i quins nous mètodes docents hem après que puguem utilitzar en un futur.PLA DE TREBALL
STEAM a casa: experiments senzills amb mòbil i enginy

Luis Carlos Pardo (EEBE)

Enginyeria Aeroportuària. - De la docència presencial a la telemàtica; efectes sobre la docència i l'avaluació

Jordi Pons (EETAC)

'Technology-Enhanced Active Learning' al MIT i 'Blended learning' a Queens University - Docència semi-presencial PRE-pandèmia com a eina de millora docent en ensenyaments tecnològics

Glòria Sala (EEBE)

Com convertir les classes en un treball productiu

Joan Soler (EPSEVG, EETAC)

Com he passat de fer classes presencials a fer-les online

Quim Trullàs (FIB)

Eines TIC i formació o presèncial

Miquel Gabarró MirasMETODOLOGIA

Presentacions dels ponents, taula rodona i debat obert als assistentsCERTIFICACIÓ

La certificació a les persones participants estarà supeditada a la prèvia inscripció i acceptació pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i a l'avaluació positiva dels treballs proposats pels formadors/res. El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.

Aquesta activitat està finançada pel Fons de Formació Contínua 2020 (Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas – AFEDAP) que es gestiona mitjançant l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAP).