PRESENTACIÓ

PROJECTE DE CONTEXTUALITZACIÓ DE LA FÍSICA

És ben conegut que per aconseguir una major motivació i aprofitament de l’estudiantat, convé contextualitzar les ciències (matemàtiques, física,...) mitjançant aplicacions immediates a les disciplines de la carrera. En una primera fase el projecte es centrarà en les matemàtiques, per continuar amb altres ciències, com el cas de la Física que presentem aquí. Per exemple, modelitzant matricialment problemes d’enginyeria i aplicant a continuació tècniques de càlcul matricial per al seu estudi i resolució.

En aquesta tercera sessió dels seminaris de contextualització de la Física es parlara de la Física com un dels fonaments de l’enginyeria. Tots els estudis d’enginyeria tenen una o més assignatures de Física. La descripció de la realitat que ens envolta es basa en lleis de la mecànica, la termodinàmica o l’electromagnetisme. Nogensmenys, des de l’enginyeria moltes vegades es percep la Física com allunyada de la descripció dels casos pràctics. En aquesta xerrada s’introdueixen elements de reflexió per al debat sobre la física i la seva docència i l’enginyeria.

La Física és un dels fonaments de l’enginyeria. Tots els estudis d’enginyeria tenen una o més assignatures de Física. La descripció de la realitat que ens envolta es basa en lleis de la mecànica, la termodinàmica o l’electromagnetisme. Nogensmenys, des de l’enginyeria moltes vegades es percep la Física com allunyada de la descripció dels casos pràctics. En aquesta xerrada s’introdueixen elements de reflexió per al debat sobre la física i la seva docència i l’enginyeria.DESTINATARIS

Professorat de la UPCMETODOLOGIA

La metodologia consistirà en la impartició de conferències que il·lustrin l’ús de la física en diferents àrees tecnològiques. La intenció és recopilar el material que sorgeixi d’aquest projecte, per a la seva introducció i utilització a la comunitat universitària.CERTIFICACIÓ

L'ICE expedirà un certificat d'assistència a les persones participants, sempre i quan s'hagin inscrit prèviament pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i hagin estat acceptades. El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.

Aquesta activitat està finançada pel Fons de Formació Contínua 2020 (Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas –AFEDAP) que es gestiona mitjançant l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAP).