PRESENTACIÓ

La UPC a través de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) i del Servei de Llengües i Terminologia (SLT) organitza un taller de preparació per a l’obtenció del Certificat de capacitació per a la docència en anglès (Certificat CLUC-EMI).

Aquesta actuació s’emmarca dins dels objectius institucionals de promoció de la docència en anglès.

El taller prepara per a la convocatòria d’examen per a l’obtenció del certificat de novembre de 2020. Aquest taller s’inclou en l’oferta de formació de l’ICE adreçada al PDI de la UPC. Es requerirà un mínim de 5 persones per poder realitzar el taller.

El certificat, de caràcter opcional, està reconegut a la UPC i a les universitats del sistema universitari català. L’objectiu principal és avaluar la capacitat lingüística necessària per impartir la docència en anglès. El certificat no caduca.

L’examen per a l’obtenció del certificat té un cost de 75 € subvencionats per la UPC i per aquest motiu és gratuït per al PDI de la UPC que conclogui (mínim 80% d’assistència) el taller de preparació (15 places). També s’oferiran 5 places de modalitat lliure.

Informació sobre l’examen: dates, inscripció, descripció i avaluació al web de l’SLT (https://www.upc.edu/slt/ca/certifica/examen-cluc-emi).DESTINATARIS

PDI de la UPC.OBJECTIUS

Aquest taller té com a finalitat preparar els candidats per al Certificat de Capacitació per a la Docència per al Personal Docent i Investigador CLUC-EMI. Aquest examen té com objectiu principal avaluar si l'examinand té la capacitat lingüística necessària per portar a terme la tasca docent en anglès.TEMARI

- Disseny i objectius de l'examen: Informació sobre l’estructura de l’examen, les especificacions i els criteris d’avaluació.

- Tècniques d'expressió oral: Treballar les destreses relacionades amb la fluïdesa en anglès en un context acadèmic.

- Tècniques d'expressió escrita: Treballar les destreses necessàries per redactar en anglès fent servir un registre apropiat.

- Aspectes de pronúncia: Enfocament sobre els sons i patrons lingüístics de l’anglès que presenten més problemes per als castellanoparlants i catalanoparlants. Assegurar la pronúncia correcta de terminologia clau i d’alta freqüència en un context docent.

- Control gramatical: Enfocament sobre les estructures lingüístiques de l’anglès que presenten més problemes per als castellanoparlants i catalanoparlants.

- Simulacres de diferents parts de la prova: Pràctica real fent servir tasques realitzades en convocatòries anteriors de l’examen.

- Resolució de dubtes.CERTIFICACIÓ

La certificació a les persones participants estarà supeditada a l'assistència a un mínim del 80% de les hores totals de l'activitat. El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.