PRESENTACIÓ

El taller s'engloba dins de la formació de tardor en igualtat que presentem:

Guia comunicació igualitària
Docència en línea i Perspecttiva de gènere
Xerrada violències masclistesDESTINATARIS

PDI de la UPCOBJECTIUS
Reflexionar sobre la necessitat d'enfortir la perspectiva de gènere i el respecte a la diversitat en la docència de les disciplines STEM
Familiaritzar-se amb la Guia per a una comunicació igualitària de la UPC
Dominar els recursos lingüístics, visuals i didàctics per practicar la comunicació igualitària a l'aula


METODOLOGIA

La metodologia combina l'exposició amb debat, exemples i exercicis pràctics en un format virtual.CERTIFICACIÓ

La certificació a les persones participants estarà supeditada a la prèvia inscripció i acceptació pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i a l'avaluació positiva dels treballs proposats pels formadors/res. El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC.