DESTINATARIS

3ª edició de l’activitat: La teva tesi doctoral 2 Arquitectura (català/castellà) del curs 2021-22

Activitat dirigida a estudiants de doctorat i al PDI de la UPC

Aquesta activitat forma part de l’itinerari “La teva tesi doctoral”. Es recomana en una fase inicial d’elaboració de la tesi.OBJECTIUS

Finalitzat el taller, els participants:

Coneixeran els recursos d’informació especialitzats en arquitectura, construcció i urbanisme i com accedir-hi.
Sabran com definir una estratègia de cerca
Coneixeran recursos per estar al dia en els àmbits d’arquitectura, construcció i urbanisme.


TEMARI
Estratègies de cerca
Cerques a DiscoveryUPC
Bases de dades especialitzades
Buscadors web
Altres recursos d’interès (Web of Science, Scopus, etc.)
Com estar al dia en els àmbits d’arquitectura, construcció i urbanisme.


METODOLOGIA
L’acció formativa combina l’exposició teòrica sobre les fonts d’informació amb la pràctica i la interacció individual amb aquestes.
El material de la sessió estarà disponible a Atenea.
Aquest curs es recomana en una fase inicial d’elaboració de la tesi. Forma part de l’itinerari “La teva tesi doctoral”, que es compon dels cursos següents:

- Comença la tesi amb bon peu: organitza la informació (La teva tesi doctoral 1)

- Recursos i serveis d’informació en... (La teva tesi doctoral 2)

- Mendeley avançat (La teva tesi doctoral 3)

- La publicació científica (La teva tesi doctoral 4)

- Visibilitat i impacte de la recerca (La teva tesi doctoral 5)

- Elaboració del manuscrit de la tesi (La teva tesi doctoral 6)CERTIFICACIÓ

L'ICE expedirà un certificat d'assistència a les persones participants, sempre que s'hagin inscrit prèviament pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i hagin estat acceptades.

El personal docent i investigador de la UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la informació a DRAC