PRESENTACIÓ

Els assistents construiran i documentaran un projecte on s’ utilitzen les STEAM ( Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques ), impressió 3D i IoT ( internet de les coses) i Big Data.

Els projectes tractaran la temàtica de les Mesures de paràmetres ambientals de qualitat del aire.

Període d’inscripció del 7 al 17 de novembre de 2022 ambdós inclosos



DESTINATARIS

Professorat de secundària i dew batxillerat de les especialitats de Tecnologia, de Ciències i de Matemàtiques.



OBJECTIUS

Treballar les STEAM de forma competencial, a partir del treball amb projectes , aprofitant per a introduir conceptes com IoT i tècniques que ajudin a treballar al professorat de forma transversal, pràctica i engrescadora.

Realització d’un projecte destinat a construir una estació de mesura de qualitat del aire amb IoT, utilitzant Arduinoblocks, Keyestudio i pujant les dades a ThingSpeak, un “núvol” destinat a la elaboració del projecte de curs.

Un cop muntat i en funcionament, farem servir Apps per tal de realitzar consultes de les estacions distribuïdes pel territori.

Robolot Team subministrarà el material necessari para la mesura dels següents paràmetres:

• NO2

• PM2.5 ( micropartícules)

• Humitat

• Temperatura

També farem una demostració experimental amb sensors que mesuren CO2. Pel que fa al treball amb IoT, la placa utilitzada , la ESP32STEAMakers pujarà al núvol les dades recollides per la estació . Treballarem les Apps necessàries per a la observació i tractament de dades obtingudes.

El “núvol” de dades informatives al voltant de la contaminació, construït i en funcionament s’exposarà a ROBOLOT 2023 ( Maig 2023 ).



PLA DE TREBALL

Sessions del curs:

21/11: Sessió presencial de presentació i de lliurament del material (3 h) en alguna de les dues seus:

UPC Campus Sud – EPSEB - Edifici P, Planta 2, Aula 2.4; Av Doctor Marañón, 44-50 08028 Barcelona

Innova Didàctic SL – Macedonia,1 17800 Olot, Girona

23/11: Sessió 1 online (2.5h)

24/11: Sessió 2 online (2.5h)

28/11: Sessió 3 online (2.5h)

30/11: Sessió 4 online (2.5h)

01/12: Sessió presencial de cloenda i de retorn del material (3 h) en alguna de les dues seus:

UPC Campus Sud – EPSEB - Edifici P, Planta 4, Aula 4.2; Av Doctor Marañón, 44-50 08028 Barcelona

Innova Didàctic SL – Macedonia,1 17800 Olot, Girona

02/12: Lliurament del projecte



TEMARI

• Explicació dels elements de l’estació Educacont.

• Programació dels elements de l’estació amb ArduinoBlocks.

• Enviament de dades al núvol.

Projecte Final:

• Creació d’una activitat per aplicar a l’aula.



METODOLOGIA

Curs híbrid i modular en funció dels interessos del professorat inscrit al curs. A les sessions es presentaran els continguts del curs i el projecte que s’haurà entregar.

• Muntatge de l’estació de contaminació Educacont.

• Iniciació a la programació amb Arduinoblocks.

• Pujar dades al núvol

30 hores: 6 presencials - 10 telemàtiques - 14 treball personal



certificació

Requisits de certificació: Lliurament de les activitats d'aprenentatge. Lliurament del projecte final.

Els certificats s’obtindran a través del sistema informàtic de la Generalitat de Catalunya (http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/la-meva-formacio/els-meus-certificats/).